Evighetens återkast

Allt uppstår ur Honom och ändas i Honom, framträder från Honom och återvänder till Honom.

– Ibn al-Arabī, De Meckanska Uppenbarelserna (Futūhāt al-Makkiyyah) III. 451

Som en spegel i Hans hand (Jes. 41:10; Deut. 33:3) är du skön;
Du framträder i detta Principium, änskönt du tillhör ett annat.
Han ser dig, ty Han är ditt varas Källa och Öga:
Du är hans spegel-bild (»återkast«) [Jacob Böhme], fördenskull ser du Honom ej.

– Sehabi Asterabādi

»Lär mig, hur, qvickast, jag må komma Dit (Jer. 23:18, 22), på det att jag, med allting, varde lik.«

»Betänk vår Herres, Jesus’ Christi Ord: »Det skulle vara, då, att I Er vänden om, och varden som de små, de små, små barnen, men, annars, skolen I Guds Rike icke se.« Om, nu, så är, att du vill, allom tingom, vara lik, då måste du förlåta alle ting, och ditt begär, ifrån dem, vända bort. Dem icke eftertrakta, Och icke taga något, till dig, an, för att, som egendom, besitta eller innehafva, ehvad det vara må, som något är. Ty, strax, så fort du något fattar in i ditt begär, och släpper in, i dig, som egendom, och tager till dig, så är det – detta »NÅGOT« – något »ETT« med dig, och verkar, med dig, i din egen vilje. Sen är du skyldig detta ting beskärma. Sen är du skyldig detta ting, dig, taga an, som vore det ditt eget, eget väsen. Men om du INTET, i din vilje, tager in, då är du fri från alle, alle ting, och herrskar, samtidigt, på en gång, öfver alle ting. Ty du har intet i din emottaglighet och i din ego. Du är, för alle ting, såsom ett »INTET«. Du är såsom ett barn, liksom ett späd-barn, som ej begriper alls, hvad ett ting ÄR. Och om du, ock, förstår det och begriper, så fattar du det utan att det SMAKAR, dig. Förstår det och begriper det, men utan att det väcker upp din åtrå. Och utan att det vidrör ditt begär. På samma sätt som Gud beherrskar allt och ser allt, och Honom, likväl, inte fatta kan.«

– Jacob Böhme, Om det översinnliga lifvet (1621)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s