Tradition in the Modern World

Den 23–24 september 2006 samlades flera av vår tids mest framstående företrädare och talespersoner för den traditionella skolan vid University of Alberta i Edmonton, Kanada. Tidskriften Sacred Web hade inbjudit till en välbesökt konferens på temat ”Tradition in the Modern World”. De olika anförandena och presentationerna filmades och ett urval av detta material finns nu samlat på en dubbel-DVD med över 5 timmars speltid.

Sacred Web ConferenceKonferensen ramades in och fick en speciell prägel av kontemplativ ambience genom framförandet av en kombination av traditionell islamisk och hinduisk musik. I ett längre, på förhand videofilmat, öppningsanförande av HKH Prins Charles av Wales framgår dennes djupa vördnad för och nära förtrogenhet med traditionella förgrundsgestalter och sufiska författare som Martin Lings och Seyyed Hossein Nasr. Prins Charles framhåller specifikt René Guénons bok The Reign of Quantity för dess oöverträffade intellektuella och metafysiskt grundade förståelse av den moderna världens besinningslösa individualism och desintegrerande verkan i alla sina aspekter, från det själsliga undantagstillståndet och den andliga tomheten till den pågående förstörelsen av miljön och betingelserna för livet på jorden.

Flera av konferensens föreläsare knyter an till det övergripande temat genom att betona att ett traditionellt perspektiv inte handlar om ett nostalgiskt idealiserande av en svunnen tid, utan istället bör uppfattas som ett i allra högsta grad levande och alltid aktuellt förhållningssätt, baserat på eviga principer och värden. Latinets tradere betyder ”det som förs vidare”. Begreppet Tradition (med stort T) syftar med andra ord inte på vanor och sedvänjor i allmänhet, utan på en ständigt pågående och allestädes närvarande vidareförmedling av tidlös och universell visdom.

Även huvudtalaren på konferensen, den främste nu levande företrädaren för den traditionella skolan och philosophia perennis – professor Seyyed Hossein Nasr – betonar att Traditionen bör förstås som en dynamisk närvaro snarare än ett historiskt fenomen (”There´s nothing more timely than the timeless”.) I sitt tal om Traditionens relevans idag kommer Nasr bland annat in på dess betydelse på det samhälleliga området och rekommenderar där hedrande nog speciellt Tage Lindboms böcker, varav merparten – som Nasr mycket riktigt påpekar – ännu inte finns översatta från svenska.

Kännaren av österländsk visdom, professor Harry Oldmeadow, tar i sin inspirerande föreläsning upp exempel på speciellt tydliga spår av modernismen som reduktionistisk överideologi och pseudometafysisk utopi hos skilda tänkare som Darwin, Marx, Nietzsche och Freud. Förklaringar som för en betraktare som befinner sig i ett modernistiskt paradigm kan verka sunda och plausibla framstår i själva verket som motsägelsefulla, oproportionerliga eller irrationella när de utsätts för en verkligt objektiv (vilket inte bör förväxlas med neutral) granskning – närmare bestämt från en tidlös ståndpunkt.

Den ståndpunkt professor Oldmeadow intar är med andra ord den suveränt okränkbara, oförgängliga och absoluta Sanningskälla som profeter, visa män, helgon, mystiker, metafysiker och kontemplativt lagda i alla tider och på alla kontinenter utgått ifrån, och som de alltid kommer att utgå ifrån, eftersom dessa människor trots allt alltid kommer att finnas mitt ibland oss – och detta alldeles oavsett om deras existens och vittnesbörd erkänns eller inte.

Bokförlagen World Wisdom Books, Fons Vitae samt Sophia Perennis fanns även representerade på konferensen. World Wisdoms Michael Oren Fitzgerald, adoptivson till indianhövdingen och medicinmannen Thomas Yellowtail, presenterade den andlige mästaren Frithjof Schuons syn på skönhetens och konstens oskattbara betydelse för mötet med det sakrala. Denna speciellt minnesvärda programpunkt är ett brett upplagt bildspel som spänner över alltifrån bildkonst, skulptur, poesi, hantverk, kalligrafi, arkitektur, dans, gester och musik till kläder, dekor och inredning.

Art from the Sacred to the Profane

Fitzgerald ger även smakprov på Frithjof Schuons egen målarkonst och diktning och visar dessutom klipp ur intervjuer med Schuon där han beskriver sin traditionella lära som ståendes på fyra ben: doktrin (metafysiska principer om det Absoluta), metod (koncentration/den essentiella bönen), dygder samt skönhet. Presentationen avrundas slutligen med en serie fotografier inifrån Schuons hem i Bloomington, Indiana. I samarbete med Frithjof Schuons änka, Catherine Schuon, som även bevistade konferensen, har mycket av materialet från bildspelet sammanställts till en rikt illustrerad antologi tillsammans med texter av Schuon där han delar med sig av sina genomlysande insikter om konsten i olika civilisationer. Sedan i våras, lagom till författarens 100-årsjubileum, finns denna extraordinära samling tillgänglig under titeln Art from the Sacred to the Profane: East and West.

Andra föreläsningar på DVD:n som kort kan nämnas är:

 • William C. Chitticks redogörelse för samstämmigheten mellan islamisk sufism och kinesisk konfucianism vad det gäller medvetandesyn, traditionellt lärande samt vad det innebär att vara människa;

 • Joseph Lumbards kortare inlägg om hur varje integralt religiös tradition på det jordiska planet till det yttre sett kan liknas vid ett citadell kringgärdat av murar, men att de vertikalt sett delar samma himmel. Det vill säga: den kvintessentiella och överkonfessionella inre dimensionen i alla autentiska andliga traditioner är en och densamma;

 • Reza Shah-Kazemis gripande utläggning om hur och på vilka grunder traditionella personer bör agera i samtiden;

 • Waleed El-Ansary som belyser hur modern ekonomi tömmer arbetet på dess meningsskapande innehåll genom sin ensidiga horisontalitet – vilken reducerar allt till dess rent kvantitativa, yttre, mätbara och mekaniska aspekt;

 • samt inte minst veteranen Jean-Louis Michons personliga berättelse om hur hans upptäckt av René Guénons skrifter på 1940-talet öppnade upp hans intellektuella vyer och kom att leda till omvälvande möten med heliga människor som redan här och nu fulländat den andliga potential vi alla bär i våra bröst såsom i ett frötillstånd.

Dubbel-DVD:n Tradition in the Modern World: Sacred Web Conference är utgiven av Sacred Web: A Journal of Tradition and Modernity i samarbete med World Wisdom Books. Den går att beställa bland annat från AdLibris.

Innehållsförteckning

 • HRH The Prince of Wales (in a videotaped opening address, ”The Sacred Web: Tradition in the Modern World”)Sacred Web Conference photo

 • Seyyed Hossein Nasr (the keynote address on “The Recovery of the Sacred: Tradition and Perennialism in the Contemporary World”)

 • William C. Chittick (“The Traditional Approach to Learning”)

 • Maria Massi Dakake (“The Heritage of Female Spirituality from the Traditionalist Perspective”)

 • Joseph Lumbard (“Tradition and Inter-faith Dialogue”)

 • David Dakake (“A Traditionalist Contribution to Christian-Muslim Inter-religious Dialogue: A Study of Two Perspectives on the Crucifixion”)

 • Reza Shah-Kazemi (“Traditional Action in the Contemporary World”)

 • Jean-Louis Michon (“The ‘True Man’: Myth or Reality?”)

 • Michael Oren Fitzgerald (“Beauty and the Sense of the Sacred: Schuon’s Antidote to Modernity”)

 • Caner Dagli (“The Changing Nature of Power and the Traditionalist Response”)

 • Waleed El-Ansary (“A Traditionalist Critique of Modern Economics”)

 • Harry Oldmeadow (“Tradition Betrayed: The False Prophets of Modernism”)

 • James S. Cutsinger (“The Noble Lie”)

 • Huston Smith (answers audience questions)

En reaktion på ”Tradition in the Modern World

 1. Pingback: En gemensam grund för islam och buddhism « Café Exposé

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s