Sekulär fundamentalism och darwinistisk pseudovetenskap

”Eleverna måste skyddas från varje form av fundamentalism.”

Skolminister Jan Björklund (fp) i DN apropå regeringens ställningstagande för Darwins evolutionslära som den enda tillåtna förklaringen av människans ursprung.

(Vad vi har att göra med här är med andra ord att en pseudovetenskaplig lära som utifrån ideologiskt färgade 1800-talshypoteser om biologisk förändring inbillar sig kunna förklara livets uppkomst, nu enligt lag upphöjs till en icke-kritiserbar och förment objektiv sanning.)

Uncle Charles

»At some future period, not very distant as measured by centuries, the civilised races of man will almost certainly exterminate, and replace, the savage races throughout the world. At the same time the anthropomorphous apes (…) will no doubt be exterminated. The break between man and his nearest allies will then be wider, for it will intervene between man in a more civilised state, as we may hope, even than the Caucasian, and some ape as low as a baboon, instead of as now between the negro or Australian and the gorilla.«

Vetenskapens och förnuftets banerförare Charles Darwin i The Descent of Man 1871

13 reaktioner på ”Sekulär fundamentalism och darwinistisk pseudovetenskap

 1. Oj! Vad är detta? Liberalernas hårdaretagism är en sak, men att modern evolutionslära skulle vara en psuedovetenskap är ju faktiskt felaktigt. På wikipedia kan man läsa: ”Evolutionsteorin är en av våra mest allomfattande vetenskapliga teorier. Det finns nästan inget område inom biologin som går att förklara förutom i ljuset av evolutionsteorin. Det finns också en enorm mängd olika vetenskapsgrenar som såväl tillsammans som var och en för sig bekräftar att en evolution ägt rum och äger rum.”

  Och vem har sagt att den är icke-kritiserbar? Varför denna Darwin-bashing? Mycket har ju hänt sedan Om arternas uppkomst. Allt står och faller ju inte med Darwin.

  Det kan väl inte vara så illa att mina värsta farhågor om traditionalismens vetenskapsfientlighet besannas och Cafe exposé rätt som det är tycker att exempelvis kreationism ska läras ut vid sidan om evolutionsläran?!

 2. Du har Mishima som avatar, men verkar inte vara beredd att göra seppuku ens mentalt… ;)

  Skämt åsido, de traditionella lärorna är allt annat än ”vetenskapsfientliga”, såvida du inte med ”vetenskap” menar scientism, vetenskap som ideologi eller pseudo-metafysiska irrläror.

  Å ena sidan finns det ju vetenskap som kan vara fullt legitim på sin nivå och å andra sidan scientism, vetenskap som pseudo-religion. Denna framställs som sakrosankt och okritiserbar. Din kommentar går väl för övrigt ut på att evolutionsläran står bortom varje substantiell kritik?

  Frågan om evolutionsteorin är omfattande och såklart kvistig i vårt intellektuella klimat, så jag får väl medge att jag stack ut hakan lite där, men vidhåller ändå att det knappast finns några verkliga belägg för att arterna uppkommit ur varandra (ödlor från fiskar, däggdjur från ödlor osv ända upp till människan via aporna). Evolutionsläran må förklara förändringar inom arterna, men inte deras uppkomst, eftersom all paleontologi visar att förekomsten av skilda arter verkar framträda i kvalitativa ”hopp” vid vissa tidpunkter snarare än som ett kontinuum. Istället för ”felande länkar” som evolutionsanhängarna förgäves söker men aldrig hittar, uppvisar naturen istället, ironiskt nog, remarkabla exempel vilka verkar motbevisa denna evolutionära rätlinjighet. Vi har t ex valarna som är däggdjur men som i allt väsentligt lever som fiskar, kolibrier som uppvisar stora likheter med fjärilar i färgtäckning, flygteknik och hur de finner sin föda, eller bältdjuret som är ett däggdjur men som är täckt med pansar som en insekt osv.

  Sedan är det också viktigt att framhålla att det även finns traditionella vetenskaper, såsom i den kinesiska, indiska och islamiska civilisationen (den moderna vetenskapen står i hög grad i skuld till dessa, men har även påfallande ofta stympat deras lärdomar). Och i alla traditionella samhällen på alla kontinenter har man i det väsentliga delat det essentiella i sin förståelse av människan och kosmos, om än med lite olika perspektiv på det yttre planet. Man behöver inte, såsom modernismen, förfalla till exklusivistisk fundamentalism och hävda sin specifika form av sanning som den enda giltiga som alla måste anamma, eftersom man, såvida den traditionella kunskapen behålls intakt, kan bekräfta de andra lärorna på den metafysiska nivån.

  Redan i antiken hade människorna i princip kunskap om allting. Det är endast tillämpningarna som sedan dess kommit att variera. Den moderna vetenskapen är dock ett särfall. Det är den enda i hela mänsklighetens historia och på alla kontinenter som bryter mönstret genom att vara uppbyggd kring den moderna individualistiska framstegstanken, en ideologi som inte är något annat än en förvridning av Joakim de Flores metafysiska läror och som på förvånansvärt kort tid kommit att motbevisa sin egen självgoda framgångstes genom att vara på god väg att förstöra livsbetingelserna på den här planeten.

 3. Nej nej, jag menar självklart inte att evolutionsläran står bortom varje substantiell kritik! (På vilket sätt kan min kommentar tolkas så?)

  Nu är jag inte alls påläst om evolutionsteorin men när det sägs att den är svag och det inte finns några verkliga belägg för ditten och datten blir jag minst sagt misstänksam. Får vi tro auktoriteterna så är ju tvärtom evolutionsläran en av våra starkare och mest underbyggda vetenskaper! Och om vi återigen bara läser lite på wikipedia finner vi ju att de där sprången som du påstår att det inte finns förklaringar för faktiskt visst kan förklaras utifrån evolutionsbiologin! (Kolla engelska wikipedia om Punctuated equilibrium)

  En rejäl dos av nysansering behövs nog på båda ”sidor” i diskussionen.

  Jag kan inte stilla min nyfikenhet: innebär motståndet mot den påstådda ”scientismen” att psuedovetenskaper (i bokstavlig mening) som intelligent design ska få läras ut vid sidan av evolutionsläran för att så att säga balansera upp ”fundamentalismen”?

 4. Kort svar på din sista fråga bara. (Återkommer apropå det andra vid ett senare tillfälle.)

  Svaret på din sista fråga är nej. Motivet: ett fel rättfärdigar inte ett annat. ID som en pseudovetenskap är inte bättre det, även om det kan ha intuitiva kvaliteter. Ett fel kan egentligen inte heller balanseras upp, utan måste rättas i grunden. D v s för att få klar sikt behöver man göra upp med scientismen som sådan.

 5. Men är verkligen scientismen rådande i skolorna och i forskarvärlden? Jag tror inte det. Det var heller inget jag märkte av det minsta när jag gick i skolan (då var jag iofs sällan vaken).

 6. iammany:
  Nja, scientismen kanske inte är så explicit i den mer postmodernt färgade undervisningen. Dock kan vi vara säkra på att man inte har gjort upp med den (post-modernismen är i hög grad också en modernism, på många sätt en mer intensifierad sådan). Scientistiska värderingar är i högsta grad framträdande i stora delar av den naturvetenskapliga forskningen och åberopas till synes alltmer inom politik och idédebatt av dem, som förblindade av profanhumanistiska framtidssagor och egotrippad krämaranda, ifrågasätter det faktum att samtiden i mångt och mycket är ur led. Någon plattform för traditionell vetenskap i skolan är så gott som icke-existerande, annat än möjligtvis som knappt identifierbara fragment i filosofi, religion, historia, litteraturhistoria och estetiska ämnen.

  Nu gällde ju dock saken ett lagstiftande om evolutionslärans vetenskapliga status. Att föra fram kritik mot evolutionsläran har jämförts med att försöka dämma upp en tidvattenvåg. Det låter sig knappast göras med några få meningar.

  När jag fördjupar mig i litteratur om evolutionsläran från olika håll blir jag ändå alltmer övertygad om att vi här har mer att göra med teori och ideologi än med fakta, även om det draperas i en uppsjö av specialterminologi som få lekmän har någon verklig möjlighet att tränga igenom. Och precis som i fallet med de moderna ekonomiska vetenskaperna har även Darwins efterföljare alltmer tvingats att omdefiniera begrepp och ta till närsynta mikroansatser (som det mer eller mindre mirakulösa påståendet om ”punctuated equilibrium”), för att desperat försöka rädda sitt teoribygge.

  Med en ”substantiell kritik” så menar jag en kritik av själva det perspektiv som den moderna vetenskapen i allmänhet, och evolutionsläran i synnerhet, intar. Hur kan man undgå att se hur instrumentella och atomistiska tankesätt (som att alla levande organismer är utilitaristiskt verkande ”survival machines” styrda av ”själviska gener”) knappast är något universellt, objektivt och tidlöst, utan i allra högsta grad har något djupt idéhistoriskt färgat över sig? (Biologi som reduceras till kemi som reduceras till fysik som reduceras till mekanik, och som därför ingalunda kan förklara det mänskliga medvetandet eller ge någon som helst kunskapsgrundad vägledning, utan hamnar i en kunskaps- och värdenihilism och som t o m gör sin okunskap till dygd genom att betitla sig som a-gnostiker.) Eller har det ekonomistiskt-materialistiska nyttotänkandet från 1789 verkligen lyckats göra rent hus med all sann intellektualitet i Väst?

  Jag hoppas kunna komma tillbaka till detta. Tills vidare kan jag citera följande trosbekännelse från Yves Delage, f d Sorbonne-professor i zoologi, som mer än någonting annat verkar känneteckna den mirakulösa anda evolutionsanhängarna verkar i:

  »I readily admit that no species has ever been known to engender another, and that there is no absolutely definite evidence that such a thing has ever taken place. None the less, I believe evolution to be just as certain as if it had been objectively proved.«

 7. Det kan möjligen stämma att scientistiska värderingar breder ut sig inom politik och idédebatt, det vet jag inte, men jag tror fortfarande att det är en vrångbild som målas upp av utomstående att forskarvärlden skulle vara förtrollad av scientismen.

  Det vore mycket intressant att få lite insyn i vad en traditionell vetenskap är, och hur den skiljer sig från den moderna. Den traditionella kritiken av moderniteten har fortfarande inte berört den aspekt som moderna (till och med ”postmoderna”) tänkare som exempelvis Adorno eller Foucault tar fasta på: upplysningstänkandets förmåga att reflektera över sin egen roll och förmåga att så frön i motsatt riktning.

  Den moderna vetenskapen — kanske i synnerhet biologin — har tjänat och kan fortsätta tjäna avmystifieringen av tillvaron. Även avmystifieringen av exempelvis atomistiska synsätt.

 8. ”Det vore mycket intressant att få lite insyn i vad en traditionell vetenskap är, och hur den skiljer sig från den moderna.”

  Absolut! Det är svårt att inte hålla med och det är en viktig anledning till att Cafét har kommit att få den inriktning som det har. Själv har jag funnit mycket värdefullt hos författare som René Guénon, Seyyed Hossein Nasr och Martin Lings. Mer specifikt så kan nog Wolfgang Smiths The Wisdom of Ancient Cosmology vara en ypperlig utgångspunkt för att ge en sådan insyn du efterlyser.

  Vad det gäller Foucaults kritik av den modernistiska diskursen så är den vara kraftfull på vissa punkter, men otillräcklig i att den lätt mynnar ut i en sorts nihilism som han inte förmår träda igenom. Och visst talar ett objektivt studium av naturen starkt emot varje form av reduktionistisk ontologi. (Se hur Jünger beskriver den botaniska forskningen i På marmorklipporna!) Till sist skulle jag vilja påpeka att det Weber kallar ”avförtrollningen” av världen knappast enbart är av godo. Det här är ju trots allt en blogg med mystik som bärande tema!

 9. Pingback: Med Ernst Jünger över nihilismens vändpunkt « Café Exposé

 10. Naturligtvis borde artikelförfattaren lära sig grunden först Den biologiska analfabetismen ursäktas inte av den religiösa tron. Livets uppkomst ingår INTE; upprepar INTE i evolutionsteorin. Trots biologisk analfabetism drar sig inte artikelförfattaren (är inte högmod en synd?) att döma ut all världens fackmän på området. Läs på! Kom ner på jorden!

 11. Vill bara rekommendera Stephen Meyers böcker ”Signature in the Cell” och ”Darwin’s Doubt” för ypperlig kritik av darwinismen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s