Moderna depressioner

Allt fler grundskoleelever sjukskrivs på grund av ångest och depression. Vissa drabbas redan i lågstadiet. Enligt Björn Magnér, överläkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri, beror ökningen på att ”barnen känner sig övergivna av vuxenvärlden på grund av vår moderna livsstil”.

DepressionÄr det att förvånas över att unga upplever främlingskap, bitterhet, vanmakt och ressentiment när de vuxna frånträtt sin roll som fostrare? I artikeln ”Faderstankens återkomst” (återpublicerad i Otidsenliga betraktelser) beskrev Tage Lindbom redan för 45 år sedan hur de unga träder ut i ett själsligt ödelagt konkurrenssamhälle.

»I denna tillvaro finns varken fäder, söner eller bröder. Söker den unge ett stöd uppåt, möter han icke en fader — han möter en apparat (eller i gynnsammaste fall en styrelseledamot). Ser han åt sidan, ser han icke medmänniskor utan medtävlare. Ser han nedåt, har han ingenting annat att stå på än vad som hans examensmeriter, hans yrkesmässiga och intellektuella färdigheter kan ge honom.

Det är en anonym och kall värld, ett konkurrenssamhälle i ordets verkliga mening, där människan blir alltmer ensam, relaterad som hon är i första hand till maskiner, organisationer och institutioner och icke till människor. I denna situation ligger känslan av vanmakt och självförakt nära. Så mycket viktigare blir det då att söka avleda uppmärksamheten, att söva och stimulera, att finna kompensatoriska ersättningar.«

En reaktion på ”Moderna depressioner

  1. Sant, allt går ut på att tillfredsställa sina egna behov, inte ens familjen kan sättas framför ens egna begär längre. Man har tappat bort vad som verkligen ger mening med livet.

    Den som växer upp i den tillvaron blir ju självklart likadan själv.

    Jag har haft turen att få växa upp i en religiös familj, där familjen är i fokus. Detta utan att isolera sig från världen, utan att få möta den med egna krafter och se vad man ska ta till sig och vad man ska avfärda.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s