Den rena metafysiken: Det Absoluta

Det Absoluta

»Allt som rörs, rörs av någonting annat.«

Thomas av Aquino

»Människan skall icke låta nöja sig med en tänkt Gud, ty när tanken förgår, så förgår även denna Gud. Man skall i stället ha en verklig Gud, som står högt över människornas tankar och det skapade.«

Meister Eckehart, Undervisande tal

»Att vara till är ingenting obetydligt, vilket bevisas av att ingen kan få fram ett enda dammkorn ur intet. Och medvetandet är ej heller lika med ingenting: vi skulle inte kunna förmedla en enda gnista av det till ett livlöst föremål. Gapet mellan intet och det minsta föremål är absolut, och denna absoluthet tillhör i grund och botten Gud.«

Frithjof Schuon i Tidlös besinning i besinningslös tid

Mahabindu

»Vet att alla tillstånd – antingen de kännetecknas av godhet, lidelse eller okunnighet – manifesteras av Min energi! Jag är på ett sätt allting, men Jag är oberoende. Jag är inte underkastad den materiella naturens kvaliteter. Tvärtom befinner de sig i Mig.«

Bhagavad-Gitâ, ”Kunskap om det Absoluta”, 7.12

»Det är gott att vi har påminnelsen om döden inför oss, för det hjälper oss att förstå jordelivets ovaraktighet. Den kunskapen kan hjälpa oss bereda oss för vår egen död. Den som är väl förberedd vet att han är intet jämförd med Wakan-Tanka som är allt; han känner då den värld som verkligen är.«

Black Elk

Chen Tao

»Den Tao som kan beträdas

är inte den eviga Tao

Det namn som kan nämnas är inte det eviga namnet

Det namnlösa är himmelens och jordens begynnelse

Det nämnda är de tiotusen tingens moder

Därför:

Den som är fri från begär ser mysteriet

Den som är fylld av begär ser manifestationerna

Dessa två har samma ursprung men skiljer sig i namn

Där är hemligheten

hemligheternas hemlighet

porten till alla mysterier.«

Lao Tzu, Tao te chingTaoismens källa

Celtic Rose

»Vad som ligger över livet, är orsak till livet. Det uttryck för livets verksamhet, som utgör världsalltet, är ej det första livet, utan det har så att säga strömmat ur en källa. Tänk dig nu en källa, som ej har annat ursprung än sig själv, som ger vatten åt alla floder, men ej uttömmer sig i dem, utan stilla förblir vad den är. Innan de floder, som strömma från källan, flyta åt var sitt håll, äro de ännu samlade, ehuru var och en så att säga redan vet, vart han skall sända sina flöden. – Eller tänk dig livet, som går genom ett helt stort träd, medan det är och förblir ursprunget (principen) och ej spritt sig i hela organismen, utan har liksom sitt säte i roten; det ger trädet dess hela mångfaldiga liv, men förblir självt vad det är (orört, odelat), ej mångfald, men ursprung till mångfalden. – – – (Före mångfalden finns icke-mångfalden; hos varje enskilt finns en enhet.) Om man fattar enheten hos växten, d. v. s. det förblivande ursprunget, principen, enheten hos djuret, enheten hos själen och enheten hos alltet, så fattar man i varje fall det mäktigaste, det värdefulla. Och fattar man enheten (det Ena) hos det sant varande, dess ursprung, källa och makt, skola vi då tvivla och misstänka, att det är – ingenting? Visserligen är det intet av de ting, för vilka det är ursprung, utan det är så beskaffat, att intet kan utsägas om det, icke vara, icke väsen (substans), icke liv – det är över allt detta.

Men söker du fatta det genom att se bort från vara, så står du inför undret. Skynda emot det, fatta det i vad som hör till det, vila ut däri och sök att fatta det mer och mer; förstå det med intuitionens hjälp, men sök att överblicka dess storhet med stöd av vad som följer efter det och är till genom det.«

Plotinos, Det Ena, Ur Ennaderna III. 8, 10.

Al-hamdu Lillah

»Lâ ilâha illa’Llâh / Det finns ingen gudom utom Allah [Eller: Det finns ingen verklighet som kan utge sig för att ha en Verklighet oberoende av det Absoluta]«

– Första delen av islams trosbekännelse, Shahâdah

5 reaktioner på ”Den rena metafysiken: Det Absoluta

 1. Härliga tongångar för en inbiten esoteriker. Allt är betingat av något annat, utom det obetingade, som är det evigt orörliga, evigt saliga, evigt all-Ena gudomliga… inget gott kommer ur denna värld, inte obetingat – men obetingat kommer något gott till denna värld… ”allt som rörs, rörs av något annat”, utom ”den orörlige röraren”, som inte rörs av något…

  Se annars min egen blogg ”Svenssongalaxen”, där jag skärskådar salongsateister, studerar bildesign, tolkar Judas Priest-texter och mycket annat…

 2. Pingback: Skogsvandrare på den andliga Vägen « Café Exposé

 3. Pingback: Med Ernst Jünger över nihilismens vändpunkt « Café Exposé

 4. Pingback: Islamisk konst och skönhet « Café Exposé

 5. Att

  Låt mig vara blind,
  att få se det ljusa
  bakom mitt ögas seende,
  och döv,
  att i smyg få höra undertonens frid;
  utan händer,
  att få röra vid de icke – armarna
  som kramar om mig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s