Swedenborg och esoterisk islam

En av Sveriges främsta mystiker under den kända tiden, Emanuel Swedenborg (16881772), har inte bara kallats ”Buddha of the North”. Hans metafysiska lära har även jämförts med esoterisk islam i en djuplodande komparativ studie av Henry CorbinSwedenborg and Esoteric Islam (Swedenborg Foundation, 1995). Swedenborgs kristna visdoms- och språkmystik har fungerat som något av en inkörsport till sufismen för såväl Ivan Aguéli (1869–1917) som Eric Hermelin (1860–1944). Därför kan det vara av visst intresse vad denne svenska ”andeskådare” själv skrivit om ”den mahomedanska religionen”.

I sitt sista och sammanfattande verk Den sanna kristna religionen har Swedenborg med ett tillägg om ”Mahomedanerna i den andliga verlden” (s. 854ff). Här skriver han bland annat om ”Al Koran”. Det faktum att fler riken antagit islam än vad som är fallet med kristendomen behöver enligt Swedenborg inte vara någon stötesten för kristna, såtillvida dessa ”tro, att allt styres af den guddomliga Försynen”. Utifrån denna insikt fortsätter vår gode esoteriker:

Häraf kan man inse, att denna religion är uppväckt af Herrens Guddomliga Försyn och lämpad efter österländingarnes sinnesbeskaffenhet, i det ändamål att utplåna så många folkslags afguderier samt gifva dem någon kunskap om Herren, innan de efter döden komma till den andliga verlden.

En sådan ekumenisk acceptans är kanske inte alldeles vanlig i dagens kristenhet, men den kanske skulle kunna bli desto större om fler förstod det som att den ”värld” evangelierna talar om nästan uteslutande är begränsad till dåvarande Romarriket – ”Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas.” (Luk. 2:1). Att mänsklighetens olika uppenbarade traditioner talar om den egna civilisationen som ”världen” hör snarare till regeln än undantaget. Som Frithjof Schuon har anmärkt så har religionerna inte uppenbarats för att tala om andra religioner (såsom de nordamerikanska indianernas etc). Därför kan man också ännu idag tala om ”den islamiska världen”.

Swedenborgs inställning till islam och profeten Mohammed är dock inte helt utan ett visst förbehåll. Med tanke på hur viktig den äktenskapliga kärleken är i Swedenborgs egen lära (se Äktenskapliga kärleken och dess motsats), verkar han inte se odelat positivt på att Koranen under vissa omständigheter tillåter villkorad och begränsad polygami. Dock intar han en förstående och inte avfärdande position, då han är fullt på det klara med att detta inslag varit nödvändigt – inte minst med tanke på förutsättningarna i den dåtida österländska kontexten:

Denna religion hade icke blifvit antagen af så många riken och kunnat der utrota afguderierna, om den icke hade blifvit danad i öfverensstämmelse med deras tankeföreställningar, i synnerhet om icke månggiftet hade blifvit tillåtet, emedan österländingarne utan detta medgifvande skulle mer än Européerna hafva brunnit i äktenskapsbrytande lustar och gått förlorade.

Följande essäer om Swedenborg och esoterisk islam i Sverige rekommenderas varmt

Se även Swedenborgsbiblioteket samt läs vad Svenssongalaxen skriver om Swedenborg.

Tidigare inlägg relaterade till Emanuel Swedenborg

Dela med dig till andra » Inlägg via e-mail » Inlägg via RSS » Kommentarer via RSS

4 reaktioner på ”Swedenborg och esoterisk islam

 1. Lysande, ”you beat me to it”: din länk leder till min etikett ”Swedenborg”, med en biografi, ett inlägg om Drömboken samt ett med lite allmängods i ämnet.

  Apropå vad du själv skriver, om Swedenborg som nickar gillande åt islam, om likheter islam-kristendom, kan man bara säga: genom att bli än mer personlig, ”kufisk” och esoterisk, blir man än mer kosmopolitisk.

  Fördjupa dig i Swedenborgs mystik, och du finner världen.

 2. Swedenborg är mycket oförtjänt bortglömd. Hans Andlig Dag-bok är en gyllene nyckel till den Heliga skriften som kan få visdom att börja porla även i det mest förhärdade hjärta.

 3. Men han är stor utomlands: bland annat i Afrika, på grund av att han sa att denna region var utvald, helgad. De gillade detta, de tog detta budskap till sig och började studera hans skrifter.

  Och dina länkar visar ju på amerikanska sajter. Där och i England lever budskapet.

  Men som jag skriver på min blogg: Swedenborgs dagar kommer. Att ha placerat hans stoft i domkyrkan, trots att svenska kyrkan av idag inte följer hans credo, är en gest som framtiden kommer att uppskatta.

 4. Afrika? Jasså, det kanske hänger ihop med det som sägs att den levande reella kristendomen idag är som störst bland kvinnor i fattiga länder, i det som under kalla kriget kallades ”tredje världen”.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s