Svenska ordspråk

Diverse andra åtaganden och plikter (inklusive de mest triviala) gör att Cafét går lite på sparlåga i försommarvärmens blomstertid. Ett par ofärdiga utkast bidar sin tid i arkivet. Men även i till synes ”overksamma” perioder bör det finnas tid till eftertanke. Vad kan då vara bättre än att stanna upp något vid den svenska ordspråksskatten? Sällan har uttrycket vox populi, vox Dei känts mer passande.

Våräng

Aldrig är dagen så lång att inte aftonen kommer.

Alla narrar bär inte bjällror.

Av talet känns mannen, som åsnan av öronen.

Avsides i ro är bäst att bo.

Barn går från hjärtat och till hjärtat igen.

Besinna kan mycket vinna.

Bildning gör fri.

Bland blinda är den enögde kung.

Bland hundra galna finner man inte en klok.

Den fattige saknar mycket, den girige allt.

Den har fiender nog som har sig själv kär.

Den som alltid vet bäst lär sig aldrig något.

Den som drar katten ur brunnen, får ofta märken av hans klor.

Den som ser uppåt, upptäcker alltid någon stjärna.

Det goda är ej nytt och det nya ej alltid gott.

Det lönar sig ej att springa om man är på fel väg.

Det är inte sanning allt, vad sanning är likt.

Det är bättre att ta ett smädesord för gott, än att förhasta sig.

Det är mänskligt att fela, men gudomligt att förlåta.

Det är saligare att giva än att taga.

Då visheten ropar på gatan, håller sig alla inne.

Dåren menar, att alla är som han.

Där kärleken är, där är ock tålamodet.

Döden finns ock i sockrad mat.

Döm inte allt det du ser, tro inte allt det du hör och säg inte allt det du vet.

Efter regn kommer solsken.

Eld i hjärtat gör rök i huvudet.

En knuten näve kan varken ge eller ta emot.

En nick är så god som ett handslag.

En villervalla gör många.

En ädel handling, belönar sig själv.

Ett glatt hjärta gör ett milt ansikte.

Falskhet slår sin egen herre på nacken.

Falskt mynt kommer alltid igen.

Fan friar länge de sina.

Fan gömmer sig ibland bakom korset.

Fler drunkna i glaset än i havet.

Framgång ger vänner, motgång testar dem.

Frihet är själens själ.

Från ren källa flyter rent vatten.

Färgad lögn är sanning lik.

För lata svin är marken alltid frusen.

Förtal går ej längre än till öronen.

Gaddlöst bi samlar ingen honung.

Gamla blir ofta barn på nytt.

Genom sig själv känner man andra.

Girigheten har ingen botten.

Gud hjälper skepparen, men styra måste han göra själv.

Gud i munnen, guldet i hjärtat.

Hastig gärning har ånger i följe.

Hellre fri i nöd än slav med sockerbröd.

Hjärtat är källan, tungan rännilen.

Hoppet är det sista som lämnar människan.

Hyckleri är ett sött gift och satir ett beskt läkemedel.

Häng inte bjällror på narren, man känner honom ändå.

Högmod går före fall.

Högmod är alla lasters moder.

Hör en man innan du svarar honom, hör flera innan du dömer.

I sin egen sak är var man blind.

Ingen kan ge mer rätt åt andra än han själv äger.

Ingen är tommare än den, som är fylld av sig själv.

Ingenting torkar hastigare än tårar.

Inget ont som inte har något gott med sig.

Jorden är oss lånad – ej given.

Kasta inte småsten åt Vår Herre, Han kan lätt kasta stora tillbaka.

Köpt fröjd varar ej längre än klangen hörs.

Laster läres utan bok.

Lev så att du kan leva efter döden.

List är inte vishet och bedrägeri inte klokhet.

Liten hjälp är också hjälp.

Livet är blott ett lånegods.

Livet är en dröm.

Ljuset bör lysa för andra, icke för sig själv.

Lust och anlag följs åt.

Lyckan bör söka mannen, ej mannen lyckan.

Läkemedel är ofta farligare än sjukdomen.

Lätt fånget, lätt förgånget.

Lättare döljer en vis sin visdom än en dåre sin dårskap.

Lövets fall är en viskning åt de levande.

Makten är söt, men det finns gift i sockret.

Man måste bestiga berget innan man kan få utsikt över dalen.

Man måste ibland tåla, att åsnan trampar en på foten.

Man behöver inte fördriva tiden, den fördriver både sig själv och oss.

Man blir inte själv vit av att svärta andra.

Man kan inte se allt i spegeln.

Man kan väl ljuga för Vår Herre, men inte bedra Honom.

Man måste inte ha grisen i köket bara för att den är snäll.

Man ska inte flyga högre än vingarna bär.

Man vet bäst vad vattnet är värt när brunnen är tom.

Morgonstund har guld i mund.

Mången behöver en ny människa, men nöjer sig med en ny rock.

Måste böjas i tid det, som krokigt ska bli.

Människan gör almanackan, Gud väderleken.

Människan spår men Gud rår.

Människorna kryper till Gud och löper till fan.

Mången är räddare för armodet än för helvetet.

När Adam plöjde och Eva spann, envar var då en adelsman.

När herden saknas, far fåren vill.

När man inte vill se, hjälper varken ljus eller glasögon.

När nöden är som störst är hjälpen som närmast.

Om en blind leder en blind, så faller de båda i gropen.

Om kvällen får den late brått.

Prisa ej dag förrän sol gått ner.

På allfarvägar växer intet gräs.

På förbjudna vägar är dyrt att färdas.

Regn i brudkrona betyder lycka.

Rikedomen är tjänare hos en vis, men herre hos en narr.

Sent skall syndaren vakna.

Sinnelaget och inte blodet gör människan ädel.

Sjukt öga ser ej gärna solen.

Skeppet är mer beroende av rodret än rodret av skeppet.

Slutet gott, allting gott. (Urspr. Shakespeare)

Som de gamla sjunger, så kvittra de unga.

Som man ropar i skogen får man svar.

Som man tror, så lever man; som man lever, så dör man; som man dör, så far man hädan; som man far hädan, så blir man.

Surt sa räven om rönnbären.

Svepningen har inga fickor.

Svårt att kasta vanan i vrån.

Sött först – surt sist.

Till sanningens begravning behövs många spadar.

Tomt ämbar stiger alltid i höjden.

Tystnaden har också sin vältalighet.

Tänk ofta på döden, så skrämmer han dig ej.

Ungdom går i flock, mandom i par, ålderdom går ensam.

Ungdom vild – ålderdom mild.

Uppgående sol vördas mer än nedåtgående.

Utan frestelse ingen dygd.

Varav hjärtat är fullt talar munnen.

Var fågel sjunger efter sin pipa.

Var sak har sin tid.

Varje moln har en silverkant.

Visdom fångas ej med dvärganät.

Vrede klipper lätt av livstråden.

Vrede villar visdom.

Vägen till helvetet är stenlagd med goda föresatser.

Värjan och penningen fordrar skickliga händer.

Äktenskapet är som döden, få kommer väl förberedda.

Är Gud med dig, vem kan då vara mot dig?

Är guldet din brud, blir trasor din skrud.

Även de bästa kan göra misstag ibland.

Även den som går sakta kommer fram.

Även solen har sina fläckar.

Öppna dörren för en liten last, så kommer snart en stor därefter.

Öst och väst, hemma bäst.

Kanske har du själv fler svenska ordspråk att dela med dig av? Lämna i sådana fall gärna en kommentar!

Dela med dig till andra » Inlägg via RSS » Kommentarer via RSS

20 reaktioner på ”Svenska ordspråk

 1. Fantastiskt fint!

  Skulle vilja bidra med en personlig favorit (på något moderniserad sextonhundratals-svenska). ‘Kuse’ betyder förövrigt ‘husbonde’:

  ”Ont i huse där ingen är kuse, hälften värre där [en]var är herre.”

 2. Omar: Sedgwick? Desto värre för Expos trovärdighet. Alla som är någorlunda väl informerade om ”experten” Mark Sedgwicks arbeten vet att dessa är notoriskt tvivelaktiga. Hur han lyckats få ge ut en bok på Oxford University Press är fortfarande en gåta. I ett bidrag till en konferens i Alexandria om sufismen häromåret försökte han till exempel smutskasta Ivan Aguéli genom att hävda att denne sannolikt brukade hamna i upphetsade fyllegräl på caféer i Paris!

  Att plantera den typen av sensationslystna insinuationer och rent förtal verkar vara ett genomgående syfte med hans skriverier och de saknar såklart varje tillstymmelse till vederhäftiga källor, eftersom källan inte kan vara något annat än ”forskarens” fria fantasier. Många har kunnat beslå honom inte bara med felaktigheter, utan också med direkta lögner. Helt följdriktigt har han också hävdat ”for a historian, there is really no such thing as ‘an authoritative source'”!

  I en recension punktar Michael Fitzgerald upp några genomgående brister i Sedgwicks huvudsakliga verk Against the Modern World: Traditionalism and the Secret Intellectual History of the Twentieth Century:

  1. The author created advertising story lines for the book that are overly sensationalized, thus distorting the facts.
  2. The author has an undisclosed personal history with Traditionalism that may have created a bias in his point of view.
  3. Several of the author’s generalizations and unilateral assertions about Islam demonstrate a narrow and intolerant interpretation that is characteristic of fundamentalist Islamic movements.
  4. The author coins terms without adequately defining what he means by them, while ignoring established definitions.
  5. The author makes connections between people, ideas and events that are superficial, misleading and contrary to existing scholarship.
  6. The author inappropriately stretches the definition of a Traditionalist in unprecedented and inappropriate ways, while inaccurately narrowing the current understanding of Traditionalist philosophy.
  7. The author’s research ignores existing scholarship that is contrary to his conclusions, and his methods encourage unsubstantiated allegations from informants who appear to harbor hostility toward Traditionalism.

 3. Många traditionella ordspråk är rätt djupa, de talar till exempel om KARMA: den illa gör han illa far, som man bäddar får man ligga osv.

 4. Fler KARMISKA ordspråk vore:

  . Synden straffar sig själv

  . Som man ropar får man svar.

  . Hut går hem.

  Med andra ord, våra förfäder hade på känn denna lag om orsak och verkan, KARMALAGEN.

 5. Svensson: Fornnordisk religion har sannolikt haft vissa gemensamma drag med hinduismen och inte minst läran om tidscyklerna, men när det gäller ovanstående ordspråk ligger nog de bibliska influenserna närmare till hands. Ordspråken begränsar sig med andra ord till att beröra skeendena i nuvarande kosmiska cykel och den tillvarons inre justitia som berör oss som individuella själar i denna.

  ”…och Han skall vedergälla var och en efter hans gärningar.” Ords. 24:12

  ”Du vakar över allt vad människorna företar sig, och du vedergäller var och en efter hans gärningar och efter vad hans handlingar förtjänar.” Jer. 32:19

  ”Han skall löna var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och oförgänglighet, men vrede och straff över dem som i självhävdelse vänder ryggen åt sanningen och följer orätten.” Rom. 2:6-8

  ”Ty alla skall vi stå inför Kristi domstol, sådana vi är, och där skall var och en få igen för vad han har gjort under sitt jordiska liv, gott som ont.” 2 Kor. 5:10

  ”Låt inte bedra er, Gud lurar man inte: vad man sår får man också skörda.” Gal. 6:7

  ”Se, jag kommer snart och har med mig lön att ge åt var och en efter hans gärningar.” Upp. 22:12

 6. Det var siaren Martinus som pekade på detta med ”karmiska” ordspråk. Han nämnde även bibeltexter i sammanhanget; båda sågs som uttryck för tidlös visdom.

  Men vad som är orsak och verkan här, det må de lärde tvista om.

 7. (OT: Två figurer som förekommit här på Cafét är Yukio Mishima och Ernst Jünger.

  Nu har jag skrivit ett inlägg som jämför de tu. Klicka på mitt namn och kolla.)

 8. Apropå Mishima så kan jag varmt rekommendera hans Bruset av vågor som finstämd sommarläsning – en japansk Daphnis och Chloë-idyll som utspelar sig på den traditionsbundna Uta-jima, ”Sångens ö”, där den fattige och renhjärtade fiskarpojken Shinji invecklar sig i en romans med Hatsue, dottern till öns rikaste man.

  Ganska snart uppstår komplikationer och de unga tu förbjuds att träffas. Samtidigt sätts Shinji på prov gentemot sin främste rival, den modernt utbildade strebern och rikemanssonen Yasuo, som verkar ha som en av sina främsta kvaliteter att sprida förtal och illasinnat skvaller.

  Bruset av vågor är inte bara en glittrande vacker kärlekshistoria av klassiskt snitt, utan också en de traditionella dygdernas och den gudomliga försynens lågmälda uppgörelse med modernitetens cynism och bitterhet.

  P. S.
  Svensson, om du är intresserad så kan jag skicka dig ett exemplar av boken, då jag råkar ha ett extra.

 9. Upptäckte denna blogg idag, imponerande. Här finns mycket intressant att läsa (och kommentera), jag väljer att bidra med en av mina favoriter bland svenska ordspråk: ”Det är hästens duglighet som gör hans slaveri.”

 10. Pingback: Yukio Mishima – Bruset av vågor « Café Exposé

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s