Islams tao

För att traditionella läror — såsom de uppenbarade religionerna med deras inre andliga dimension — överhuvudtaget skall kunna förstås, måste utgångspunkten vara de gemensamma traditionella kosmologiska principer de förutsätter. Med tanke på den förvirrade, rotlösa och fragmentariserande tid vi lever i är restaureringen av en sådan intellektuell förståelse viktigare än någonsin. I Minaret nr 4/07 bidrar religionsvetaren Sachiko Murata förtjänstfullt till en sådan genom att i essän Islams tao jämföra traditionell kinesisk kosmologi med islam.

The Tao of IslamSom den muslimske filosofen Muhammad Legenhausen (i samma nummer av Minaret) framhåller i en recension av Muratas bok The Tao of Islam: A Sourcebook of Gender Relationships in Islamic Thought är Muratas utgångspunkter det hittills bästa svaret på den kritik mot islam som framförts av feministiska strömningar såväl i Väst som i den muslimska världen. En sådan kritik är i sitt framhärdande av ”upplyst” okunskap och ”kritiskt tänkande” ofta fullständigt nedlåtande till, och blind för, de traditionella perspektivens intellektuella utgångspunkter. Den feministiska kritiken har helt enkelt inte lyckats tränga in under islams yta, en yta som bedöms enligt västerländska moderna kriterier.

Enligt Legenhausen vidareförmedlar därför ett sådant angreppssätt det ensidigt ”manligt” dömande perspektiv som varit utmärkande för Västs attityd till islam, och till icke-västerländska kulturer överhuvudtaget, sedan åtminstone kolonialtiden. (Inom parentes kan sägas att exakt samma ytliga förhållningssätt och formbundna epistemologi präglar de fundamentalistiska islamistgruppernas Koran-tolkningar — d v s ”bokstaven” eller den ytliga läsningen ”dödar anden” och förvanskar därmed budskapet. Genom sin brist på rättfärdighet och barmhärtighet diskrediterar de på så sätt i massornas ögon den autentiska traditionen, vilket i islams fall är en tendens som har vuxit sig stark i 1900-talets nationsbyggande postkoloniala rörelser. — — — Det ska i och för sig sägas att dessa rörelsers upprepade misslyckanden och grusade förhoppningar å andra sidan, den allra senaste tiden, har lett till en inte helt oansenlig återvitalisering av andlig innerlighet och ett återupptäckande av den autentiska traditionens sanna intellektualitet enligt devisen ”islam behöver inte fler rörelser, islam behöver stillhet” (Hamza Yusuf). — — — Fundamentalismen är med andra ord, liksom feminismen, i själva verket en anti-traditionell modernism och som sådan en direkt konsekvens av den moderna materiella civilisationens tilltagande anspråk på global hegemonisk exklusivitet.)

Muratas djärva intellektuella utmaning visar istället på att sättet att tänka kring manliga och kvinnliga principer och distinktioner i islam, liksom i alla andra traditionella läror, är någonting helt väsensskilt från den rådande antropocentriska överideologin. Denna verkar i sammanhanget endast förmögen att resonera i termer av politiskt förtryck och individuella rättigheter (vilket i sin slående reduktionism ligger på ungefär samma nivå som att tro att det väsentliga förhållningssättet till profetskap ligger i en yttrandefrihetsdiskurs, när profeternas funktion ju i själva verket handlar om att vittna om den andliga verklighet som ligger bortom det som kan yttras).

Det Murata lyfter fram som nödvändig grund för en korrekt förståelse är följaktligen den islamiska traditionella metafysiska läran om urskillning inom Gudsenheten i de komplementära egenskaperna majestätsattribut (jalal) och skönhetsattribut (jamal) — eller Koranens berättelser om Himmel och Jord, Pennan och Skrivtavlan — vilket i sin tur är en direkt motsvarighet till taoismens kosmologiska principer yin och yang, liksom hinduismens purusha och prakriti. Yin bär i sig ett potentiellt yang, liksom yang bär i sig ett potentiellt yin.

Som Murata inskärper är det egentliga syftet med en kosmologisk doktrin inom islam, liksom i alla andra traditionella läror, att förklara hur människor utgör tillvarons förmedlande länk, den punkt där allting strålar samman. Hon skriver att med avseende på Guds transcendens är människan Guds tjänare, men med avseende på Hans immanens är människan Hans ställföreträdare på jorden.

Alla människor, familjer och samfund har ett yttre och ett inre. Jämvikten däremellan ligger i människans ursprungliga natur, för att tala med den taoistiska skriften I Ching. Även islam är jämviktens och den balanserade ”medelvägens” religion, i alltifrån mikro- till makronivån. Betoningen ligger på måttfullhet, besinning och det harmoniska existentiella sambandet mellan till exempel manligt och kvinnligt, eller mellan det andliga och det kroppsliga.

»Och Vi [Gud] har gjort er till ett medelvägens samfund«

Koranen 2:143

Dela med dig till andra » Inlägg via e-mail » Inlägg via RSS » Kommentarer via RSS

3 reaktioner på ”Islams tao

 1. Här i mitt elfenbenstorn ser jag ”naturligt” sambanden mellan alla religioner, låter tankar och idéer från när och fjärran samverka i min privatereligiösa brygd, men för de vardagliga kultbrukarna är detta så klart svårare. Varför?

  Jo, det är blindheten för det esoteriska, tendensen att istället se allt ur exoterisk synvinkel, som är boven i dramat; en konventionell kristen t ex ser nattvard, gudstjänst och konfirmation som ”den enda vägen”, medan minsta metafysiska resonemang kring Guds innersta väsen får henne att dra blankt.

  Jag har inga synpunkter på detaljerna i ditt inlägg. Jag vill bara säga att esoterismen är vägen, sökandet efter gemensamma drag i spridda religioner är framtidens melodi. Detta måste vi ”förkunna genom alla gränder”, outtröttligt! Och vill ingen lyssna får vi meditera tyst över det i våra kammare.

 2. Pingback: En gemensam grund för islam och buddhism « Café Exposé

 3. Svensson !
  Det är så enkelt utryckt och så klart !
  det finns bara en gud!
  Toleransens,förståndets och kärlekens gud !
  Hur många namn minst 99 troligen fler!
  Min kompis!!! Vi Alla , eller helt enkel lyssna til ledra hjärtan !
  Nog tjatat tack Till svensson !
  Enighet ger styrka !

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s